به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای آذربایجان شرقی در دانشگاهی که سهم بزرگی در پیشرفت و توسعه علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داشته است و عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان را یدک می کشد و بیش از ۲۵ هزار استاد، ۳۰ هزار کارمند و ۱.۵ ملیون دانشجو دارد، در دوران کرونا از نظر معیشتی به شدت در مضیقه هستند.
این تجمع ها حاکی از حقوق دریافتی آن ها است که در حد کارگران خدماتی شده و به آنها یارانه و گاها بیمه تعلق نمی گیرد.
یکی از اساتید دانشگاه آزاد گفت: امروز جمعی از اساتید این دانشگاه جهت اعتراض حق و حقوق خود به دانشگاه رفتیم، این در حالی بود که حتی اجازه ورود به محوطه دانشگاه را به ما ندادند؛ گویا رییس دانشگاه آزاد تبریز خود را در اتاقش مخفی کرده بود و دریغ از یک همدلی و امیدواری به اساتید خود نهایت بی احترامی را ادا نمود.
وی افزود: با وجود برخوردار بودن دانشگاه از دارائی های گسترده و بی نظیر، اما مدیران ارشد دانشگاه آزاد، کمبود دانشجو و کمبود منابع را بهانه کرده و به جای تلاش برای افزایش منابع، تمام تلاشهایشان معطوف به کاهش هزینه ها به ویژه کاهش هزینه حقوق و دستمزد اساتید مظلوم شده است به گونه ای که بر اساتید فشار آورده و زندگی آن ها را با مسائل عدیده روبرو کرده اند.
یکی دیگر از اساتید دانشگاه آزاد گفت: افزایش حقوق در طی سال های گذشته بسیار کمتر از تورم بوده است به گونه ای که در سال ۱۴۰۰ یک استادیار با ۱۵ سال سابقه کمتر از ۴ میلیون تومان دریافتی (یک پنجم همکاران مشابه در وزارت علوم و وزارت بهداشت) دارد. بودجه و امکانات پژوهشی در اختیار استادان قرار ندارد که بتوانند برای ارتقای علمی به آن متمسک شوند و ده ها مشکل دیگر….
یکی دیگر از اساتید دانشگاه آزاد اظهار کرد: مدیران این دانشگاه با اتخاذ یک استراتژی متناقض و استاندارد دوگانه، از یک طرف بر استادان فعلی فشار وارد می کنند تا آنها را وادار به ترک اختیاری کار یا بازخریدی نمایند و از طرفی برای جذب استادان جدید، مدام فراخوان می دهند و حتی در اقدامی عجیب و متناقض برای هموار کردن مسیر رسیدن به هدف غیر اصولی (فشار بر اساتید و اخراج آنها و جایگزین کردن آنان با نیروهای جدید نور چشمی)، حق سرپرستی مدیران استانی و واحد‌های دانشگاهی را تا ۳۰۰ درصد افزایش داده اند.
وی ابراز کرد: مدیران و رئیسان بی دغدغه دولتی حاکم بر دانشگاه آزاد اسلامی، توان درک دغدغه های اساتید مظلوم اما توانمند این دانشگاه را ندارند و خودشان از محل حقوق نجومی دانشگاه های دولتی و آزاد ارتزاق و امرار معاش می کنند و بعضاً چند شغله هستند و به استادان این دانشگاه نگاه به شدت تحقیر آمیزانه ای را دارند.
از دیگر اساتید دانشگاه آزاد افزود: آخرین اقدام این مدیران بی دغدغه برای وارد آوردن فشار بر استادان ابلاغ بخشنامه ای ضد معیشتی، ظالمانه و غیر منطقی موسوم به «الفبا» است که در آن اساتید به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم می شوند و از حقوق گروه «ب» دو میلیون تومان کم می شود و در عوض با وضع ده ها شرایط غیر ممکن و خارج از حیطه کاری و وظایف و رسالت های تعریف شده برای اعضای هیئت علمی، همین دو میلیون تومان به حقوق اعضای هیئت علمی «الف» اضافه می شود.
وی افزود: شرایط به گونه ای تعریف شده است که همه استادان «الف» هم به زودی به «ب» تبدیل شوند و کاهش حقوق داشته باشند و در نهایت خود خواسته یا بالاجبار، دانشگاهی که سال ها با صرف عمر خود برای بالندگی آن زحمت کشیده اند را ترک کنند و فرار را بر قرار ترجیح دهند.

منبع: نصر نیوز