به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سیدرضا رهنمای توحیدی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: از زمان اجرای مصوبه شورای اقتصاد (از سال ۹۵ تا ۹۹)، گاز ۷۲۰ واحد صنعتی مشمول مصوبه، تأمین گردیده و با گازرسانی به ۲۲۴ واحد باقیمانده، تعداد تعهدات در بخش گازرسانی صنعتی به ۹۴۴ واحد افزایش می‌یابد.
وی با اعلام تحقق ۹۲ درصدی گازرسانی به صنایع عمده و واحدهای تولیدی مشمول مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۹، افزود: با اجرای مصوبه یاد شده تا پایان سال ۹۹، سالانه به میزان ۵۷ میلیون لیتر در مصرف سوخت مایع صرفه‌جویی شده است.
توحیدی با اشاره به عملکرد سال ۹۹ شرکت گاز در بخش صنعتی تصریح کرد: گازرسانی به ۱۵۴ واحد تولیدی وصنعتی، راه اندازی تعداد ۶۹ دستگاه ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار و نصب ۷۶ عدد علمک ۲ پوندی و گازرسانی به ۹ مجتمع مسکونی جمعاً با ظرفیت ۷۳ هزار مترمکعب در ساعت از اقدامات اجرایی در بخش گازرسانی به مصرف کنندگان عمده بوده است.

منبع: تبریزمن