به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، ابوالقاسم سلطانی روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار کرد: از این میزان اعتبار یک هزار و ۱۹۳ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، ۲۵۷ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی، ۲۷۳ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه ای، ۴۳۵ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال از محل اعتبارات بازآفرینی شهری و ۲۳ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال از محل اعتبارات راهداری تخصیص یافته است.

وی سهم آذربایجان شرقی از اعتبارات تخصیص یافته فصل حمل و نقل کشور در سال گذشته را ۸.۵ درصد اعلام و اضافه کرد: در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال از سوی شرکت سهامی عمران شهرهای جدید و مادر تخصصی، ۸۸۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال از سوی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، ۳۰۵ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال از وزارت راه و شهرسازی، یک میلیارد ریال از سوی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال از مس سونگون برای حمل و نقل استان تخصیص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه از ۶۱۷ کیلومتر پروژه مشارکتی آزادراهی – بزرگراهی استان بیش از ۲۵۲ کیلومتر در دست اجراست، گفت: کل این پروژه ها به طور متوسط ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هم اکنون از مجموع پروژه های مشارکتی آزادراهی – بزرگراهی استان بیش از ۱۳۱ کیلومتر به بهره برداری رسیده و ۲۳۳.۵ کیلومتر آن واگذار نشده است.

سلطانی ادامه داد: پروژه های در دست اجرا شامل آزادراه تبریز – ارومیه به طول ۱۹ کیلومتر، رینگ دوم جنوبی تبریز به طول ۳۲ کیلومتر، آزادراه تبریز – مرند – بازرگان به طول ۵۱ کیلومتر، آزادراه مراغه – هشترود ۱۱۱ و بزرگراه خواجه – ورزقان به طول ۳۹ کیلومتر است.

وی اظهار کرد: طول کلی آزادراه تبریز – ارومیه ۱۳۲ کیلومتر بوده که ۹۲ کیلومتر آن در آذربایجان شرقی واقع شده و تاکنون ۶۹ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و ۴۴ کیلومتر آن هنوز واگذار نشده و پیشرفت این پروژه ۵۰ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، پیشرفت فیزیکی پروژه رینگ دوم جنوبی تبریز را بیش از ۱۱ درصد اعلام کرد و گفت: طول کلی آزادراه تبریز – مرند – بازرگان ۲۵۴ کیلومتر بوده که ۱۱۵ کیلومتر آن در این استان واقع شده که هنوز ۱۸۹.۵ کیلومتر آن برای اجرا واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵ درصد است.

سلطانی با بیان اینکه پروژه آزادراه مراغه – هشترود نیز ۳۴.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: هم اکنون ۲۵ کیلومتر از ۶۴ کیلومتر بزرگراه خواجه – ورزقان به بهره برداری رسیده و اجرای این پروژه به بیش از ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی با بیان اینکه در سطح استان ۱۲۳ پروژه بزرگراهی در دست اجراست، یادآوری کرد: طول کل پروژه های بزرگراهی استان  ۶۴۸ کیلومتر بوده که ۶۰۱ کیلومتر آن در این استان واقع شده و مجموع طول به بهره برداری رسیده این پروژه ها ۲۴۹ کیلومتر است و ۲۲۹ کیلومتر از مجموع پروژه ها هنوز واگذار نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، پیشرفت کلی پروژه های بزرگراهی استان را ۴۵.۵ درصد اعلام کرد و گفت: این پروژه ها شامل بزرگراه های تبریز – اهر، مرند – جلفا، تبریز – اسپیران، میانه – سرچم، صوفیان – شبستر، سراب – بستان آباد و اتصال آن به آزادراه، بهسازی راه مرند – ایواوغلی و بهسازی راه بستان آباد – تبریز است.

سلطانی ادامه داد: از طول ۹۷ کیلومتری بزرگراه تبریز – اهر ۸۲ کیلومتر به بهره برداری رسیده، هشت کیلومتر در دست اجرا،  ۷ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی این پروژه ۸۳ درصد است.

وی اضافه کرد: بزرگراه مرند – جلفا به طول ۶۰ کیلومتر بوده که ۴۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۱۲ کیلومتر در دست اجرا، ۹ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی آن ۷۷ درصد است.

سلطانی افزود: بزرگراه تبریز – اسپیران با ۱۵۰ کیلومتر دارای ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر در دست اجرا بوده و ۱۱۶ کیلومتر آن هنوز واگذار نشده است.

وی اظهار کرد: از مجموع ۵۵ کیلومتری بزرگراه میانه – سرچم ۱۱ کیلومتر در دست اجرا بوده،  ۴۴ کیلومتر آن واگذار نشده و هم اکنون دارای ۹ درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، طول کلی بزرگراه صوفیان – شبستر را ۱۲۳ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۹۲ کیلومتر از این پروژه در این استان واقع بوده که تاکنون ۲۵ کیلومتر از پروژه به بهره برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر در دست اجراست و ۴۵ کیلومتر هنوز واگذار نشده و دارای ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی است.

سلطانی با بیان اینکه احداث بزرگراه سراب – بستان آباد هم اکنون به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، ادامه داد: این پروژه به طول ۸۶ کیلومتر اجرا می شود که ۵۷ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۲۱ کیلومتر در دست اجرا بوده و هنوز ۸ کیلومتر آن واگذار نشده است.

وی بهسازی راه های مرند – ایواوغلی و بستان آباد – تبریز را از دیگر طرح های بزرگراهی این استان اعلام کرد و گفت: این پروژه ها به ترتیب به طول ۴۷ و ۱۳ کیلومتر در داخل این استان اجرا می شود که به ترتیب دارای ۵۶ و ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی اجرا می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: از پروژه مرند – ایواوغلی ۳۰ کیلومتر به بهره برداری رسیده و ۱۷ کیلومتر در دست اجراست و از پروژه بستان آباد – تبریز نیز سه کیلومتر به بهره برداری رسیده و ۱۰ کیلومتر در دست اجراست.

سلطانی، طول کلی ۱۲ پروژه احداث و توسعه راه های اصلی و فرعی استان را ۳۱۱ کیلومتر اعلام کرد و افزود: این پروژه ها در مجموع دارای ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و تاکنون بهسازی جاده بیلوردی – زرنق،  راه مهربان – هریس، شهرک صنعتی به باسمنج،  کردکندی – بخشایش و بهسازی و تعریض راه مرند – بناب جدید، روکش اهر – هوراند تمام شده و بهسازی راه ارتباطی جلفا – اصلاندوز – پارس آباد – بیله سوار، احداث راه ملکان – مراغه، میانه – فیروزآباد و پل های قوریچای میانه و اوجان چای بستان آباد در حال اجرا بوده و احداث و آسفالت راه اصلی بناب – نقده راکد است.

وی با بیان اینکه در زمان کنونی ۲ پروژه راه آهنی شامل راه آهن تبریز – میانه و بستان آباد – سراب در سطح استان در دست اجراست، یادآوری کرد: تاکنون ۱۳۲ کیلومتر از راه آهن تبریز – میانه به بهره برداری رسیده، ۵۷ کیلومتر آن در دست اجرا بوده و ۱۵ کیلومتر آن واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی زیرسازی پروژه به ۸۶ درصد رسیده است.

سلطانی ادامه داد: ۱۵ کیلومتر از راه آهن بستان آباد نیز در دست اجرا بوده و ۷۳ کیلومتر از طول این مسیر هنوز واگذار نشده و میزان پیشرفت قطعه در دست اجرای این پروژه حدود ۱۴ درصد است.

آذربایجان‌شرقی دارای ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.

منبع: ایرنا