به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، رییس آموزش و پرورش استثنایی استان با حضور در اهر و بازدید از فعالیت های مرکز آموزش کودکان استثنایی شهید صدر از احداث مدرسه استثنایی صدر در مرکز شهر اهر خبر داد.

پورفتحی مدیر آموزش و پرورش اهر نیز در این نشست خدمت به دانش آموزان محروم با نیازهای ویژه را عمل به فرمایش امام و رهبری در جهت خدمت به محرومان و مستضعفان دانسته اظهار داشت: هرکاری برای محرومیت زدایی آموزشی بیشترین اجر و پاداش را نزد خداوند متعال دارد.

گفتنی است تعداد ۵۱ دستگاه تبلت دانش آموزی از طرف اداره آموزش و پرورش استثنایی استان به دانش آموزان این مرکز اهدا شد.