به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سید محمد عابدی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان اهر، اظهار داشت: همان‌طور یکه خیران در امر مدرسه‌سازی، مسجد سازی و مانند اینها پیش‌قدم هستند انتظار داریم در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و تشویق مردم و به‌خصوص جوانان، از لحاظ مادی و معنوی در کنار ادارات باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه جوانان بیشتر از سایر گروه سنی در معرض خطرات اجتماعی قرار می‌گیرند لازم است ادارات فرهنگی، ورزشی، مدارس، دانشگاه‌ها و به خصوص خانواده‌ها با برنامه ریزی‌های مناسب در جهت کاهش خطرات اجتماعی در بین جوانان گام بردارند.

فرماندار شهرستان اهر، گفت: از ادارات دخیل در مسائل فرهنگی و ورزشی انتظار داریم با کیفی کردن محتوای برنامه‌ها رغبت جوانان به حضور در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در شهرستان اهر را بیشتر کنند.

عابدی گفت: با توجه به اینکه امروز شاهد پیشرفت در زمینه‌های علمی، اقتصادی، نظامی، هسته‌ای و مانند اینها در کشور هستیم به برکت جوانان باشعور و تحصیل‌کرده است و اگر یک لحظه از این جوانان غافل شویم شاید به خارج روند و یا به فرهنگ بیگانه روی‌آورند.