به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، به همت سپاه ناحیه اهر ۱۵۰۰بسته معیشتی در قالب طرح مواسات کمک مومنانه در بین اقشار کم درآمد توزیع شد.

در تبریز تعداد ۵۰۰بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۵۰۰هزار تومان به همت سپاه ناحیه امامت تبریز در مسجد فاطمه الزهرای شهرک اندیشه بین نیازمندان توزیع شد.
۵۰۰بسته معیشتی به ارزش ۲میلیارد ریال هم در بناب در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفت.

در ۱۴مین مرحله کمکهای مومنانه ۳۰۰بسته نیز بین نیازمندان آسیب دیده از کرونا در هشترود توزیع شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما