به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جعفر سمساری، از غیرفعال شدن سامانه samt.tamin.ir از مرداد ماه سال جاری و جایگزینی سامانه خدمات غیر حضوری es.tamin.ir برای ارسال لیست کارفرمایان خبر داد.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین سازمان بیمه گر کشور می باشد که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است، افزود: ساختار پیچیده، وسعت حجم اطلاعات و تنوع قوانین، با بروز دشواری های خاص در فرآیند ارایه خدمات به شرکای اجتماعی همراه بوده که با یکپارچگی و تجمیع اطلاعات و توسعه خدمات غیر حضوری قابل رفع است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان، استقرار سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی در بستر اینترنت در راستای تحقق تأمین اجتماعی الکترونیک، تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری را از مهمترین اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مسیر ارایه خدمات مناسب به مخاطبین سازمان دانسته و توفیقات بدست آمده در مدت کوتاه سپری شده از استقرار این سامانه را از طرف جامعه بزرگ تامین اجتماعی رضایت بخش شمرد.

سمساری، همچنین از جایگزینی سامانه es.tamin.ir  به جای سامانه samt.tamin.ir  جهت سهولت در بارگذاری و ارسال لیست ماهانه کارکنان و پرداخت حق بیمه متعلقه از طریق سامانه مذکور از مرداد ماه سال جاری خبر داده و اظهار نمود: با این اقدام، اطلاعات لیست حق بیمه در سامانه متمرکز، ارایه و زمینه توسعه خدمات هر چه مطلوبتر تسهیل خواهد شد.