به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، این دانشگاه اعلام کرد: بر اساس گزارش تفصیلی معاونت توسعه و مدیریت منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ، در آخرین مرحله ارزیابی انطباق در معیار میزان تحقق برنامه عملیات سال ۹۹ ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رتبه نخست کشور قرار گرفت.

همچنین در میانگین میزان تحقق برنامه عملیاتی چهار سال گذشته، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز موفق به کسب رتبه اول در بین دانشگاههای کشور و مراکز قطب کلان مناطق آمایش در سال ۱۳۹۹ شد.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما