به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر سلمان خدادادی با اشاره به اتمام بررسی صلاحیت ها در هیات نظارت استان گفت: از مجموع ۳۳۷ شکایت ثبت شده روستایی و شهری به دبیرخانه هیات عالی نظارت در مجموع ۱۵۲ نفر معادل ۴۵ درصد تایید و ۱۶۸ نفر معادل ۴۹ درصد رد صلاحیت شده و ۱۷ نفر نیز معادل ۵.۷ درصد انصراف داده اند.

وی افزود: از ۳۳۷ پرونده موجود ۲۳۳ مورد شهری و ۱۰۴ مورد مربوط به روستاها بود. از مجموع پرونده های شهری ۱۲۶ نفر معادل ۵۴ درصد تایید و ۹۰ نفر معادل ۳۹ درصد رد شده اند و ۱۷ نفر نیز انصراف داده اند.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گفت: در بررسی نهایی پرونده های روستایی نیز از ۱۰۴ پرونده ۲۸ نفر تایید و ۷۶ نفر رد صلاحیت شده اند.

وی تصریح کرد: در صورت اعتراض رد شدگان شهری در مرحله هیات عالی نظارت استان، بر اساس قانون انتخابات شکایت های خود را به هیات مرکزی نظارت ارائه نموده اند که پرونده ها جهت بررسی ارسال شده است و مرحله نهایی پرونده های روستایی بر اساس بخش نامه هیات مرکزی بر عهده هیات عالی نظارت استان می باشد که این امر امروز بعد از اتمام بررسی ها به فرمانداری های مربوطه ابلاغ شده است.

خدادادی افزود: با توجه به اتمام بررسی صلاحیت ها و ابلاغ آن به فرمانداری ها از هیات های اجرایی و نظارت شهرستان و بخش ها و دبیرخانه استان و بویژه کمیته حقوقی که بر اساس اختیارات قانونی و مد نظر قرار دادن مر قانون و رعایت انصاف و عدالت و دوری از هرگونه نگاه های جناحی، بر اساس اسناد موجود و با رعایت اصول کرامت انسانی و رویکرد مثبت، هیات عالی را همراهی و راه را برای هر گونه فشار و نگاه جانبدارانه بست تقدیر و تشکر می کنم و قطعا این رویکرد باعث احقاق حق خیلی از داوطلبان عزیز شد و از اعمال سلیقه و فشارهای حاشیه ای جلوگیری نمود.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تاکید کرد: با توجه به اهمیت و نقش شوراها در فرایند مدیریت شهری و سرنوشت شهروندان تایید صلاحیت قطعی و نهایی با انتخاب افراد اصلح توانمند و باتجربه به عهده مردم خواهد بود.

خدادادی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه هیات عالی نظارت وظیفه نظارت بر تمامی فرایندهای انتخاباتی شوراها را بر عهده دارد، کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا را به رعایت اصول و اخلاق انتخاباتی دعوت نمود.