به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، متن این اطلاعیه به همراه اسامی نامزد های انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهر – هریس به شرح زیر می باشد.

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله مشخصات نامزدهای انتخابی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد:

 1. محمد اسلامی / فرزند مختار
 2. مهدی اسلامی دیرآباد / فرزند علیمردان
 3. محمد ابراهیم اعیانی / فرزند غلامرضا
 4. محمد جوهری اهر / فرزند قاسم
 5. مهدی حسینیان سراجه لو / فرزند یدالله
 6. بهروز دعایی / فرزند مرتضی
 7. سجاد رجبی / فرزند محبتعلی
 8. امیر رحمام طلب بخشایش / فرزند حسین
 9. جلیل روحانی مجد / فرزند سلیمان
 10. محمد روحی حاج خواجه لو / فرزند حیدر
 11. احد شهبازیان / فرزند علی
 12. علیرضا صیادی / فرزند عباس
 13. بیت اله عبدالهی / فرزند عین اله
 14. علیرضا قرداش خانی / فرزند ثمود
 15. احمد محرم زاده یخفروزان / فرزند فتح اله
 16. یدالله مستانه / فرزند عباس
 17. اردشیر مظفری / فرزند مهدی قلی
 18. ایرج میرزایی / فرزند حسن
 19. حمید نام آوران / فرزند عبدالله
 20. مهدی نظامی فرید / فرزند یوسف
 21. صولت همتجو جوبند / فرزند الله وردی
 22. ابراهیم کاظم پور / فرزند اسمعیل
 23. لیلی یحیایی / فرزند محمود

ضمنا اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ آغاز می شود و تا روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۸ یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای ادامه خواهد داشت.