به گزارش اهر خبر(اهر نیوز)، اسامی نهایی ۹۶ نامزد احراز صلاحیت شده انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر از سوی ستاد انتخابات شهرستان اهر اعلام شد که به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

 • علیرضا اجتماعی (کد نامزد: ۱۲۴)
 • علی اسحقی (کد نامزد: ۱۲۵)
 • علی اسدیان (کد نامزد: ۱۲۶)
 • محرم اصلانی (کد نامزد: ۱۲۸)
 • میر محمد اعلام الهدی (کد نامزد: ۱۲۹)
 • محسن امان زاده (کد نامزد: ۱۴۱)
 • اسماعیل امانی (کد نامزد: ۱۴۲)
 • صفر امانی (کد نامزد: ۱۴۵)
 • سمیه انوری سفیدان (کد نامزد: ۱۴۶)
 • مهدی بابایی (کد نامزد: ۱۴۸)
 • ابوالفضل بابایی دایلاری (کد نامزد: ۱۴۹)
 • الهام بخشی (کد نامزد: ۱۵۱)
 • صادق بلندی (کد نامزد: ۱۵۴)
 • منصور بهاری (کد نامزد: ۱۵۷)
 • مریم بیرامی جوبند (کد نامزد: ۱۵۸)
 • علیرضا پورصادق (کد نامزد: ۱۵۹)
 • علی اکبر تائیدی (کد نامزد: ۱۶۱)
 • بهبود جعفری (کد نامزد: ۱۶۴)
 • حسن جم چولقشلاقلی (کد نامزد: ۱۶۵)
 • صمد حاجی محمدی (کد نامزد: ۱۶۷)
 • فرمان حبیبی (کد نامزد: ۱۶۸)
 • سیروس حسین زاده (کد نامزد: ۱۷۱)
 • ابراهیم حکیمی (کد نامزد: ۱۷۴)
 • عبدالعلی خداشناس (کد نامزد: ۱۷۶)
 • غلامرضا خراسانی (کد نامزد: ۱۷۸)
 • رضا داداشپور (کد نامزد: ۱۸۱)
 • جواد دهقانی (کد نامزد: ۱۸۲)
 • محمدعلی دیزجی قدیم (کد نامزد: ۱۸۴)
 • رضا ذاکری (کد نامزد: ۱۸۵)
 • بهمن راستگو (کد نامزد: ۱۸۶)
 • ابوالفضل راضی (کد نامزد: ۱۸۷)
 • سعید راضی (کد نامزد: ۱۸۹)
 • بهزاد رسولی (کد نامزد: ۱۹۱)
 • محمد رضایی (کد نامزد: ۱۹۲)
 • ابوالفضل رضایی فرد (کد نامزد: ۱۹۴)
 • ابوالفضل رضاپور (کد نامزد: ۱۹۵)
 • پیمان رضازاده (کد نامزد: ۱۹۶)
 • بهبود سعادتی (کد نامزد: ۱۹۸)
 • حامد سعادتی (کد نامزد: ۲۱۲)
 • محمود سعادتی (کد نامزد: ۲۱۴)
 • سجاد سلطانپور (کد نامزد: ۲۱۵)
 • رحیم سیابی (کد نامزد: ۲۱۷)
 • نادر شکورنیا (کد نامزد: ۲۱۸)
 • صابر شهیم گرمی (کد نامزد: ۲۴۱)
 • امیدعلی شیخی (کد نامزد: ۲۴۲)
 • صالح شیری (کد نامزد: ۲۴۵)
 • جابر صادقی آذر (کد نامزد: ۲۴۶)
 • منصور صدری (کد نامزد: ۲۴۷)
 • غلامعلی عبادپور (کد نامزد: ۲۴۹)
 • راضیه عباسی معروفان (کد نامزد: ۲۵۱)
 • اکبر عبدالهی (کد نامزد: ۲۵۳)
 • کریم عزتی همراهلو (کد نامزد: ۲۵۶)
 • سعید علمی (کد نامزد: ۲۵۷)
 • صمد علی اکبرزاده اهری (کد نامزد: ۲۵۸)
 • مجتبی علیزاده جوبند (کد نامزد: ۲۵۹)
 • حمید غلامی (کد نامزد: ۲۶۲)
 • اصغر فتح زاده غریبه (کد نامزد: ۲۶۴)
 • مجتبی فرسیو (کد نامزد: ۲۶۵)
 • محمد فرضی (کد نامزد: ۲۶۷)
 • محمدرضا فرضی رزین (کد نامزد: ۲۶۸)
 • مرتضی فصیحی (کد نامزد: ۲۶۹)
 • مهدی قاسم زاده (کد نامزد: ۲۷۱)
 • سیفعلی قرطاسی (کد نامزد: ۲۷۲)
 • محمدرضا قلی پور (کد نامزد: ۲۷۴)
 • اسداله قهرمانی فرد (کد نامزد: ۲۷۶)
 • حسین قهرمانی فرد (کد نامزد: ۲۷۸)
 • مصطفی قهرمانی فرد (کد نامزد: ۲۷۹)
 • جلیل کاظم زاده (کد نامزد: ۲۸۲)
 • مریم کاظمی (کد نامزد: ۲۸۴)
 • جعفر کربلایی زاده (کد نامزد: ۲۸۵)
 • دلبر کریم زاده (کد نامزد: ۲۸۶)
 • صابر محرم زاده (کد نامزد: ۲۸۷)
 • احد محسنی اهری (کد نامزد: ۲۸۹)
 • اصغر محمود آبادی (کد نامزد: ۲۹۱)
 • قادر مختاریان (کد نامزد: ۲۹۲)
 • رسول مرادی (کد نامزد: ۲۹۴)
 • مهدی مظفری (کد نامزد: ۲۹۵)
 • محمدرضا مقنی زاده (کد نامزد: ۲۹۶)
 • الیاس ممی پور (کد نامزد: ۲۹۷)
 • سید مجید موسوی (کد نامزد: ۲۹۸)
 • میرجلال الدین موسوی (کد نامزد: ۴۱۲)
 • میرکمال الدین موسوی (کد نامزد: ۴۱۴)
 • احسان موسوی نیا (کد نامزد: ۴۱۵)
 • خالق ویردی میرزایی (کد نامزد: ۴۱۶)
 • اکبر ناظر (کد نامزد: ۴۱۷)
 • علی نجفی (کد نامزد: ۴۱۹)
 • انوشیروان نریمانی (کد نامزد: ۴۲۴)
 • امیر نشاطی (کد نامزد: ۴۲۵)
 • اکبر نظری (کد نامزد: ۴۲۶)
 • ابراهیم نوایی (کد نامزد: ۴۲۸)
 • علی نوروزی فر (کد نامزد: ۴۲۹)
 • آرزو نوروزی وفا (کد نامزد: (۴۵۱)
 • بهزاد نیک نفس (۴۵۴)
 • حسین هادی (کد نامزد: ۴۵۶)
 • اصغر همت جو (کد نامزد: ۴۵۷)
 • علی همرنگ بسطام (کد نامزد: ۴۵۸)

همچنین تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، از ساعت ۸ صبح فردا (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶) آغاز خواهد شد.

بر اساس گزاش های قبلی، انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و اولین میان دوره ای مجلس دهم دبه طور هم زمان در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می شود.