به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بسیاری از روستاهای کلیبر این روزها با کمبود و قطعی این روزها با کمبود و قطعی آب مواجه هستند بطوریکه آبرسانی با تانکر به این مناطق انجام می‌شود.

کمبود آب در منطقه ارسباران هم در روزهای گذشته مردم را با مشکلاتی مواجه کرده که به همین دلیل آبرسانی به ۳۰ روستا بصورت شبانه روزی توسط سپاه عاشورای ناحیه کلیبر انجام می‌شود.

این آب‌رسانی به صورت برداشت آب از شهر آبش احمد و انتقال با تانکر به روستاهای ناحیه کلیبر انجام می‌شود که در حاضر یازدهمین روز آبرسانی با تانکر است.

منبع: تبریزمن