به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، براساس کسب اطلاع از منابع موثق، هفته گذشته یک مدیر ارشد دولتی در آذربایجان شرقی توسط یکی از ارگان های نظارتی و امنیتی بازداشت شده است.

این خبر می افزاید، همچنین تعدادی از معاونان و مدیران میانی این سازمان دولتی هم در بازداشت به سر می برند.

هنوز اطلاعی از جزئیات این موضوع و اتهامات وارده به این مدیر ارشد دولتی و معاونان وی منتشر نشده است.

منبع: نصر نیوز