به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در رابطه با برگزاری مراسم اعیاد سعید قربان، غدیر و عرفه اعلام شد که در بخشی از آن تاکید شده است: با تشدید نظارت دقیق بر انجام و رعایت پروتکل های بهداشتی زیر نظر کمیته نظارت استانی در صورت مواجهه با هرگونه اقدام مغایر دستورالعمل ها و پروتکل ها، ضمن برخورد قاطع نسبت به رسیدگی قضایی با متخلفان اقدام گردد.
مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا برای «برگزاری مراسم اعیاد سعید قربان، غدیر و عرفه» در ادامه می‌آید:
۱. رعایت ضوابط بهداشتی برگزاری مراسم روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر با محوریت محدودیت های طرح جامع مدیریت هوشمند بیماری کرونا و با توجه به سه اصل مورد تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر”جلوگیری از تجمع، تردد و داشتن تهویه مناسب فضاهای بسته”، که به پیوست ارسال می گردد.
۲. کلیه دستگاه های متولی و ذیربط استانی با اتخاذ تمهیدات لازم به منظور پایبندی به اصول و ضوابط ابلاغی از هر گونه اقدام مغایر با مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا پرهیز نمایند.
۳. کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و صدا و سیما با هماهنگی ستادهای استانی، متناسب با شرایط فرهنگی هر منطقه نسبت به تولید محتوا برای فعالیت های اطلاع رسانی و اقناعی جهت تاکید بر رعایت پروتکل ها در برگزاری مناسبت های فوق اقدام نمایند.
۴. با تشدید نظارت دقیق بر انجام و رعایت پروتکل های بهداشتی زیر نظر کمیته نظارت استانی در صورت مواجهه با هرگونه اقدام مغایر دستورالعمل ها و پروتکل ها، ضمن برخورد قاطع نسبت به رسیدگی قضایی با  متخلفان اقدام گردد.
۵. به منظور ثبت و مستند سازی نتایج حاصل از اعمال مصوبات، گزارش اقدامات انجام شده و میزان رعایت پروتکل¬های بهداشتی به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال گردد.

الف) شرایط برگزاری عرفه:

برگزاری مراسم عرفه بر اساس طرح جامع مدیریت هوشمند به شرح ذیل خواهد بود:

شهرهای قرمز: برگزاری مراسم در فضای باز، پذیرش حداکثر ۷۰ نفر به ازاء ۴ متر مربع برای هر نفر در زمان ۶۰ دقیقه با رعایت پروتکل های بهداشتی.

شهر نارنجی: برگزاری مراسم در فضایی با پذیرش حداکثر ۱۰۰ نفر به ازاء ۴ متر مربع برای هر نفر در زمان ۷۵ دقیقه با رعایت پروتکل های بهداشتی.

شهرهای زرد: برگزاری مراسم در فضای بسته با رعایت هر ۴ متر مربع برای هر نفر حداکثر ۳۰ نفر.

شهرهای آبی: برگزاری مراسم به شرط التزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مقررات مصوب بنا به تشخیص و با مسئولیت ستاد استانی قابل بازگشایی است.

* بدون توزیع نذری و پذیرایی در صورت توزیع مواد غذایی و توزیع آب بایستی به صورت بسته بندی یک نفره باشد.
* گندزذایی قبل و بعد از مراسم محل(سطوح مشترک) ضروری بوده و باید انجام شود.
* وجود مواد ضد عفونی دست در ورودی محل برگزاری مراسم ضروری می باشد.
* کنترل تردد و ورود و خروج جهت جلوگیری از تجمعات توسط مسئولین برگزاری انجام شود.
* مرکز بهداشت با هماهنگی سازمان تبلیغات و مسئولین برگزاری هماهنگی لازم جهت نظارت و کنترل بهداشتی برنامه ریزی نمایند.
* مسئولین برگزار کننده، ماسک جهت افرادی که فاقد ماسک می باشند در نظر گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود.

ب) شرایط اعیاد قربان و غدیر
برگزاری هرگونه مراسم و جشن و نماز عید غدیر و قربان بر اساس طرح جامع مدیریت هوشمند به شرح ذیل:

شهرهای قرمز: برگزاری جشن و نماز هر یک از اعیاد قربان و غدیر در فضای باز با پذیرش حداکثر ۷۰ نفر به ازاء ۴ متر مربع برای هر نفر در زمان حداکثر ۶۰ دقیقه  با رعایت پروتکل های بهداشتی.

شهر نارنجی: برگزاری مراسم جشن و یا نماز در فضای باز با پذیرش حداکثر ۱۰۰ نفر به ازاء ۴ متر مربع برای هر نفر در زمان حداکثر ۷۵ دقیقه با رعایت پروتکل های بهداشتی.

شهرهای زرد: با اولویت برگزاری مراسم در فضای باز با پذیرش ۱۰۰ نفر به ازاء ۴ متر مربع برای هر نفر و یا در فضای بسته با رعایت هر ۴ متر مربع برای هر نفر حداکثر ۳۰ نفر.

شهرهای آبی: برگزاری مراسم به شرط التزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مقررات مصوب بنا به تشخیص و با مسئولیت ستاد استانب قابل بازگشایی است.

* برگزاری مراسم به صورت مجازی و رسانه های ملی انجام شود.
* از فعال شدن ایستگاه های صلواتی جهت توزیع شیرینی و شربت و موارد مشابه پرهیز شود.
* استفاده از ماسک توسط نمازگزاران و همه افراد شرکت کننده در مراسم فریضه نماز الزامی می باشد.
* استفاده از سجاده و مهر شخصی توسط نماز گزاران ضروری می باشد.
* در صورت برگزاری در فضای سرپوشیده و مسقف، داشتن تهویه مناسب ضروری می باشد. بطوری که حداقل درب و پنجره  ها در مدت برگزاری نماز باز باشند.
*سطوح مشترک محل های برگزاری قبل و بعد از مراسم توسط مسئولین برگزاری گند زدایی شود.
* در ورودی محل برگزاری امکانات ضد عفونی دست فراهم و تعبییه شده باشد.
* مسئولین برگزار کننده ماسک جهت افرادی که فاقد ماسک می باشند در نظر گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود.
* مردم از دید و بازدید اعیاد قربان و غدیر در همه مناطق پرهیز نمایند.
* استفاده از ظرفیت صدا و سیما ملی و استانی در اطلاع رسانی عمومی ضروری می باشد.
* مراسم قربانی و ذبح آن طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی عمل گردد.
* از ذبح در منازل جلوگیری شود.

منبع: نصر نیوز