به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، عدالت حاجی پور گفت: امسال از محل اعتبارات ملی و استانی در مجموع ۵٨ میلیارد و ٧٨۶ میلیون تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی، خدماتی و غیره این شهرستان اختصاص یافته است. این میزان اعتبارات ملی و استانی شهرستان کلیبر نسبت به سال پیش افزایش ۲ برابری دارد.

وی افزود: از مجموع اعتبار اختصاص یافته برای سال٩٩ شهرستان کلیبر، مبلغ ۴۴ میلیارد و ٣۶٩ میلیون تومان جذب شد که از این مقدار مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن به توسعه و تکمیل طرح های آبرسانی شهرستان تخصیص یافته است.

وی گفت: امسال نیز از مجموع اعتبارات ملی، استانی و سایر منابع که به شهرستان کلیبر اختصاص یافته، مبلغ  ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای توسعه‌ی راه روستایی، ۱۳ میلیارد تومان برای توسعه‌ی عمران روستایی و ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ایجاد زیر ساخت گردشگری از محل منابع شهرستانی و سفر وزیر گردشگری هزینه می شود.

وی اضافه کرد: امسال همچنین سه میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع فرهنگی، ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل طرح های آبرسانی و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای توسعه و عمران شهر کلیبر و آبش احمد، و غیره در نظر گرفته شده است.

منبع: ایرنا