به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی، در نیم قرن گذشته، بیش از ۱۱ هزار حادثه و بلایای طبیعی ناشی از تغییرات آب و هوایی گزارش شده است که در اثر آن، بیش از دو میلیون نفر جان خود را از دست داده‌اند.

در این گزارش، با تاکید بر افزایش خسارت‌های مادی و اقتصادی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، هیدرولوژیکی و اقلیمی، در عین حال آمده است: سیستم‌های هشدار زودهنگام منجر به کاهش میزان مرگ و میرها شده است.

بر اساس اطلس سازمان جهانی هواشناسی، که آمار مربوط به مرگ و میر و خسارت‌های اقتصادی ناشی از بلایا و حوادث طبیعی در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۹ را دربرمی‌گیرد، خسارات اقتصادی ناشی از این حوادث بالغ بر سه هزار و ۶۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به این ترتیب در طول ۵۰ سال اخیر، به طور متوسط، روزانه شاهد یک حادثه مرتبط با تغییرات آب و هوایی، هیدرولوژیکی و اقلیمی بوده‌ایم. همچنین، بر اساس همین گزارش، به طور متوسط،‌ روزانه ۱۱۵ نفر جان باخته و میزان خسارات بالغ بر ۲۰۲ میلیون دلار در هر روز ارزیابی شده است.

این گزارش می‌افزاید: بیش از ۹۱ درصد مرگ و میرهای مرتبط با حوادث و بلایای طبیعی در کشورهای در حال توسعه رخ داده است.

خشکسالی، یکی از مهمترین عوامل مرگ و میرها در ۵۰ سال اخیر بوده است، به عبارتی ۶۵۰ هزار نفر، در این پنج دهه، بر اثر بروز خشکسالی جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار اطلس سازمان جهانی هواشناسی، در پنج دهه اخیر، بیش از ۵۷۷ هزار نفر بر اثر وزش توفان‌های شدید، نزدیک به ۵۹ هزار نفر بر اثر بروز سیل و نزدیک به ۵۶ هزار نفر بر اثر افزایش شدید دمای هوا جان باخته‌اند.

به رغم آنکه طی ۵۰ سال اخیر، بنا بر گزارش سازمان جهانی هواشناسی، میزان بلایا وحوادث طبیعی در سراسر جهان پنج برابر شده است، اما آمارهای ارائه شده از سوی این نهاد جهانی حاکی از آن است که میزان مرگ و میرهای مرتبط با بلایای طبیعی با کاهش روبرو بوده است به گونه‌ای که در سال ۱۹۷۰، بیش از ۵۰ هزار نفر در جهان بر اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست دادند اما چهار دهه بعد، در سال ۲۰۱۰، میزان مرگ و میرها به کمتر از ۲۰ هزار نفر در سراسر جهان رسیده است.

دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی در بیانیه خود، با اشاره به کاهش میزان مرگ و میرها به رغم افزایش بلایای طبیعی، تاکید کرد: ما در شرایط کنونی به خوبی و بهتر از همیشه برای حفاظت از جان‌ انسان‌ها مجهز شده‌ایم.

سازمان جهانی هواشناسی که وجود سیستم های هشدار زودهنگام را عاملی در جهت کاستن از شمار مرگ و میرهای ناشی از بلایای طبیعی عنوان می‌کند، در عین حال یادآور شد: هنوز راه زیادی باقی مانده است زیرا نیمی از ۱۹۳ کشور عضو این نهاد جهانی به سیستم هشداردهنده زودهنگام مجهز نشده‌اند.

مامی میزوتوری، رئیس اداره کاهش خطرات جوی در سازمان ملل متحد نیز با اشاره به این گزارش، تصریح کرد: سیستم‌های هشدار زودهنگام می‌توانند جان‌های بیشتری را که در معرض خطرات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی قرار دارند، نجات دهند.

به گفته این مقام سازمان ملل متحد، شمار افرادی که در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی قرار دارند، به دلیل افزایش جمعیت در مناطق پرخطر و افزایش بیشتر پدیده‌ها و بلایای طبیعی در حال افزایش است.

منبع: ایرنا