به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، احمد بایبوردی در خصوص آلایندگی پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری که به رودخانه اهرچایی هدایت می‌شود، گفت: اخیراً نمونه‌برداری از خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در رودخانه اهرچایی انجام دادیم، در پارامترهای آلایندگی‌سنجی بیش از حد استاندارد بود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی گفت: در فصول گرم که تبخیر آب در رودخانه اهرچایی زیادتر بوده که باعث می‌گردد در خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری که به رودخانه سرریز می‌شود غلظت آلایندگی‌ها نیز افزایش می‌یابد.

وی بابیان این‌که آبیاری باغات و مزارع کشاورزی با آب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری؛ تبعات و آثار منفی در تولیدات کشاورزی خواهد داشت، تأکید کرد: استفاده از آب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری که آلایندگی آن فراتر از حد استاندارد است منجر به شیوع بیماری‌های خطرناک بین انسان و دام و تخریب محیط زیست می‌شود.

بایبوردی بر ضرورت پایش مداوم خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اهر که به رودخانه اهرچایی هدایت می‌شود تأکید و یادآور شد: امیدوارم مسئولان امر پایش آلایندگی پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اهر به صورت مداوم ادامه یابد و مردم اهر را از نگرانی تهدیدهای زیست محیطی و آلودگی رودخانه اهرچایی رهایی دهند.