به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جعفر سمساری روز شنبه در گفت و گویی، مجموع افراد بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی را یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۶۱۵ نفر اعلام کرد که از این تعداد بیش از ۴۱۰ هزار نفر را بیمه شدگان اجباری تشکیل می دهند و از مجموع بیمه شدگان استان یک میلیون و ۹۱ هزار و ۹۳۷ نفر را بیمه شدگان تبعی و ۷۰۰ هزار و ۶۷۸ نفر را بیمه شدگان اصلی شامل می شود.
سمساری اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود رسته های حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، کارگران ساختمانی، قالی بافان و اختیاری دارای بیشترین تعداد بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی بوده  و زنبورداران، خادمین مساجد و باربران نیز دارای پایین ترین تعداد بیمه شده هستند.
وی مجموع افراد تحت پوشش تامین اجتماعی آذربایجان شرقی را دو میلیون ۱۵۰ هزار و ۶۰۶ نفر اعلام کرد و ادامه داد: از مجموع بیمه شدگان اصلی آذربایجان شرقی ۸۳ درصد را آقایان و ۱۷ درصد را بانوان تشکیل می دهد.
سمساری تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی آذربایجان شرقی را  ۳۵۷ هزار و ۹۹۱ نفر اعلام کرد که از این تعداد ۸۸ درصد را آقایان و ۱۲ درصد را بانوان تشکیل می دهند و ۲۱۳ هزار و ۹۷۴ نفر را مستمری بگیران اصلی و ۱۴۴ هزار و ۱ نفر را مستمری بگیران فرعی شامل می شود.
وی از ثبت تعداد ۱۲۸ هزار و ۱۴۵ لیست اینترنتی در سامانه  تامین اجتماعی آذربایجان شرقی طی شهریور ماه جاری خبر داد و گفت: در همین مدت یکهزار و ۱۷۰ فقره  کمک هزینه کفن و دفن، دو هزار و ۴۸۸ مورد کمک هزینه بارداری، یک هزار و ۳۰۰ فقره کمک هزینه ازدواج و تعداد ۷ مورد هزینه نقص عضو به بیمه شدگان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی پرداخت شده است.
سمساری ارایه ۱۷ مورد هزینه سفر، ۱۰۰ هزار و ۳۵ مورد هزینه ایام بیماری و ۱۰ هزار و ۹۳۳ فقره هزینه اروتز و پروتز را از دیگر اقدامات تامین اجتماعی آذربایجان شرقی طی ماه جاری اعلام کرد.

منبع: ایرنا