به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اکبر فتحی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: این استان بر اساس سطح پیشرفت برنامه های ابلاغی در رده اول و با ۱۳۸.۹ درصد میزان تحقق پیشرفت برنامه ابلاغی طرح توسعه گلخانه ها در رده دوم در سطح کشور قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه نخست سالجاری (تا پایان شهریور ماه) از ۳۰۵۲ هکتار برنامه توسعه گلخانه ها ، ۷۷۸ هکتار انواع گلخانه های تجاری، گلخانه های کوچک مقیاس و سازه های فنی سبک (سایبان کشاورزی) با میزان تحقق ۲۶ درصد در سطح کشور توسعه یافته است که از این میزان ۳۹۶ هکتار(معادل ۵۱ درصد) به صورت خوداجرائی و ۳۸۲ هکتار (معادل ۴۹درصد) با استفاده از تسهیلات بانکی، اجرا شده است.
وی  با بیان اینکه از ۳۹۶ هکتار سطح توسعه گلخانه های خوداجرائی در کشور ، ۳۱۷ هکتار(معادل۸۰ درصد) به گلخانه های تجاری، ۱۴ هکتار (معادل ۴ درصد) به گلخانه های کوچک مقیاس و ۶۵ هکتار(معادل ۱۶ درصد) به سازه های فنی و سبک تعلق دارد، ادامه داد: از ۳۸۲ هکتار گلخانه که با استفاده از تسهیلات بانکی احداث شده است ۳۵۰ هکتار (معادل۹۱.۶۲ درصد) به گلخانه های تجاری، ۲ هکتار (معادل۰.۵۳ درصد) به گلخانه های کوچک مقیاس و ۳۰ هکتار (معادل ۷.۸۵درصد) به سازه های فنی و سبک اختصاص یافته است.
سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه گلخانه‌های آذربایجان‌شرقی در سال‌های گذشته، وسعت آنها را از ۵۲.۶ هکتار در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲۶۰ هکتار در پایان سال گذشته رسانده است.
آذربایجان شرقی در سال های اخیر در توسعه صنعت گلخانه ای در سطح کشور پیشرو بوده است، به گونه ای که علاوه بر منابع ریالی سرمایه گذاری شده در این زمینه، تنها در منطقه آزاد ارس افزون بر ۲۰۰ میلیون یورو برای ایجاد و توسعه گلخانه های بزرگ مقیاس سرمایه گذاری شده است.
منبع: ایرنا