به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی تبریزی در جلسه ستاد بیمه محصولات زراعی و باغی در ارتباط با میزان عملکرد و پوشش بیمه  اظهار داشت: در بخش پوشش بیمه ای محصولات باغی و زراعی عملکرد متوسط و در بخش دام، آبزیان و منابع طبیعی متاسفانه عملکرد ضعیف بوده است.
وی به میزان تحقق پوشش بیمه ای در زیربخش های مختلف کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: در زیر بخش زراعی از ۱۹۷ هزار هکتار سطح تکلیفی ۱۶۷ هزار هکتار و در زیر بخش باغی از ۱۵ هزار هکتار سطح تکلیفی حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار از برنامه ابلاغ شده، تحقق یافته و تحت پوشش بیمه قرار گرفته شد.
تبریزی افزود: در بیمه نامه الحاقی  برای زیربخش زراعی ۲۶۹ هزار هکتار سطح برای بیمه تعیین شده بود که ۴۲هزار هکتار تحقق یافت و برای زیربخش باغی از ۱۳ هزار هکتار اراضی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ هکتار تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
وی به برنامه پیشنهادی ارسال شده از تهران برای پوشش بیمه سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: ۲۲۱ هزار هکتار طرح پوشش بیمه برای زیربخش زراعی برای سال ۱۴۰۰ تعیین شده است که در آن برای طرح جهش تولید برنامه ریزی نشده است که در ادامه افزوده خواهد شد و برای زیربخش باغی ۱۳ هزار هکتار پوشش بیمه برای سال ۱۴۰۰در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای سال جاری از شرکت های بیمه انتظار داریم که در زیر بخش باغی به تحقق صد درصدی دست یابند و جای عذر و بهانه ای وجود نخواهد داشت.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان با اشاره به میزان بیمه پوشش یافته در سال ۱۳۹۹ گفت: از کل اراضی تحت پوشش بیمه در زیر بخش زراعی در سال ۱۳۹۹ که معادل ۲۰۹ هزار هکتار می باشد که ۱۴۱ هزار هکتار تحت پوشش بیمه ستاد اجرایی فرمان امام قرار داشت و بیمه شامل بیمه نامه عادی می باشد.
وی افزود: بیشترین سطح تحت پوشش بیمه در سال ۱۳۹۹ برای محصول گندم دیم بوده و شامل ۱۶۵ هزار و ۹۸۰ هکتار است و برای گندم آبی حدود ۴ هزار ۶۰۰ هکتار می باشد.
تبریزی سطح تحت پوشش بیمه در زیر بخش باغی اشاره کرد و گفت: از ۲۱ هزار هکتار اراضی تحت پوشش بیمه باغات ۴ هزار ۶۰۸ هکتار آن برای محصول گردو بوده، ۱۲ هزار هکتار برای محصول سیب و برای انگور آبی ۲ هزار ۵۸۹ هکتار و دیگر محصولات باغی اختصاص یافته است.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ارتباط با غرامت پرداخت شده به کشاورزان در سال زراعی ۹۸ – ۹۹ گفت: در زیر بخش زراعی حدود ۵۰ میلیارد تومان غرامت پرداخت شده است و در مجموع برای کل زیربخش‌ها ۶۷۶ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان پرداخت شده است.
وی به برآورد غرامت برای سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: برای زیربخش زراعی ۱۰۸ میلیارد تومان و برای زیربخش  باغی ۸۶ میلیارد تومان و در مجموع ۱۹۴ میلیارد غرامت برای سال زراعی جاری پیش بینی شده است.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان به تحت پوشش قرار دادن محصول زعفران از سالجاری اشاره نمود و گفت: پس از بررسی و مکاتبات طولانی و زحمات سازمان جهادکشاورزی استان، این مهم برای کشاورزان زعفران کار تایید شده و زعفران استان تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت و تعرفه ها در سیستم بارگزاری شده است.

منبع: فارس