به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی صفایی فرد با بیان اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۳۳ نفر بود ۱۵ نفر کاهش یافته است، گفت: از این تعداد ۶ نفر در سدها، پنج نفر در استخر کشاورزی، یک نفر در رودخانه، یک نفر در چاه و پنج نفر در سایر مکان ها غرق شده است.

صفایی فرد اظهار کرد: در ماه گذشته نیز ۶ نفر در اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند که این آمارهم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ نفر کاهش یافته است.

در سال گذشته ۳۷ نفر براثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند که پنج نفر از آنان زن بودند.

منبع: ایرنا