به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، خسرو آریان پور در گفتگویی با اعلام اینکه هدررفت گاز طبیعی در ۶ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از کاهش ۰/۵ درصدی است، گفت: تشکیل کارگروه اختصاصی، تدوین برنامه‌های عملیاتی، پایش برنامه‌های اجرایی و بهبود مستمر، از رویکردهای امسال شرکت در کاهش هدررفت گاز طبیعی می باشد.
وی افزود: کلیه تأسیسات، تجهیزات و شبکه های گازرسانی، مطابق استاندارد های فنی و سیستمی در دوره های زمانی معین هر سال، به منظور حصول اطمینان از عدم هدررفت گاز در بخش تأسیسات و تجهیزات، مورد بازرسی و ارزیابی قرار می گیرند.
آریان پور تصریح کرد: بهینه‌سازی مصرف سوخت و خاموشی به موقع هیترها در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز، نشت‌یابی دوره‌ای اتصالات گاز، جمع‌آوری شیرها و علمک‌های بدون استفاده، بررسی و کاهش احتمال هرگونه خطای اندازه‌گیری در سیستم‌های مشترکین عمده و جزء بخشی از اقدامات مهم در کاهش هدررفت گاز طبیعی از طریق تجهیزات و تاسیسات گاز می‌باشد.
وی گفت: یکی دیگر از پارامترهای موثر در افزایش میزان گازهای گمشده، وجود انشعابات غیرمجاز است که در راستای صیانت از منابع ملّی، حقوق عمومی و ایمنی جان مردم، اقدامات قانونی مربوط به بازرسی، شناسایی و برخورد قضایی با متخلفین دارای انشعابات غیر مجاز به عمل می آید.
مدیر بهره برداری گاز استان، خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات این شرکت در زمینه کاهش هدررفت گاز طبیعی از طریق تأسیسات و تجهیزات، انتظار بر این است مشترکین با اعمال مدیریت مصرف و حذف مصارف غیرضرور، در پیشگیری از اتلاف انرژی گاز همراه و همیار این شرکت باشند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای حفظ پایداری جریان گاز مصرفی مشترکین در فصول سرد سال و آمادگی برای مواجهه با شرایط بحران احتمالی ناشی از شرایط آب و هوایی در نیمه دوم هر سال، اقدامات فنی و پیشگیرانه از جمله بازدیدهای میدانی، مقاوم سازی شبکه های گازرسانی، افزایش ظرفیت ایستگاه های گازرسانی، سرویس و تعمیرات اساسی تاسیسات در شرایط آب و هوایی مناسب و غالباً در نیمه اول سال انجام می شود.

منبع: ایرنا