به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، رحیم شهرتی‌ فر گفت: محکومیت رئیس شورای شهر تبریز در رابطه با دو پرونده مسافرت‌ های خارجی و هزینه‌ کرد بودجه شهرداری در زمینه اهدا به اشخاص حقیقی و حقوقی تایید شده است.

وی اظهار داشت: با استناد به گزارش سازمان بازرسی آذربایجان‌ شرقی محکومیت رئیس شورای شهر تبریز محرز شده است.

شهرتی فر با تاکید بر اینکه یکی از این پرونده‌ها در رابطه با مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری در زمینه اهدا به اشخاص حقیقی و حقوقی است، تصریح کرد: با بررسی مستندات، تخلف شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان بررسی و محرز تشخیص داده شد.

فرماندار تبریز با اشاره به قطعی بودن رای صادر شده است، افزود: با استناد به بند ۲ ماده ۷۹ و بند ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، رای به اخطار کتبی به وی و درج در پرونده و اعلان عمومی صادر شده است.

وی رسیدگی و صدور حکم این پرونده را در پی اعتراضات و نامه‌های متعدد فرمانداری تبریز و پیگیری‌های مکرر و گزارش سازمان بازرسی استان، عنوان کرد.