به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی احمدزاده، در گفت و گو با خبرنگاران از ثبت وقف جدید در روستای قوتانلو از توابع شهرستان اهر خبر داد و گفت: وقف جدید قطعه زمینی است به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون ریال که توسط واقف خیر اندیش آقای قلنج نصیری جهت احداث آشپزخانه برای مسجد روستا وقف گردیده است.

وی در خصوص وقف های جدید ثبت شده در شهرستان اهر گفت: در سه ماهه اول سال جاری ۳ مورد وقف جدید در این شهرستان به ثبت رسیده است.