به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، ولی اله دینی با اشاره به تامین گاز مصرفی صنایع موجود در شهرک های صنعتی افزود: ۴۳ شهرک و ناحیه صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که این شهرک ها و نواحی صنعتی بالغ بر ۲۵۸ میلیون متر مکعب گاز در سال گذشته  مصرف نموده اند.

وی افزود: شهرک های صنعتی شماره ۲ تبریز (شهید سلیمی)، شهرک صنعتی بناب، شهرک صنعتی شماره ۵ تبریز (سرمایه گذاری خارجی) بیشترین مصرف کننده گاز طبیعی در سال گذشته بودند.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه متوسط مصرف روزانه گاز در شهر کهای  صنعتی استان بالغ بر ۷۰۷ هزار متر مکعب در ساعت بوده، افزود: ۲ شهرک صنعتی  گلخانه ای عجب شیر و ملکان در دست اجرا است و عنقریبا به بهره برداری  خواهد رسید.

مهندس دینی تعداد صنایع بهره مند از گاز طبیعی در شهرکهای صنعتی استان را ۳۵۳۷ مشترک  عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۳۱۲۸ مشترک جزو ۴۰۹ مشترک عمده بالای ۴۰۰ متر مکعب در ساعت می باشد.

وی همچنین از افزایش ظرفیت گاز ورودی شهرک صنعتی شهید سلیمی خبر داد و افزود: با توجه به افزایش مصرف این شرکت و افزایش رو به رشد تعداد صنایع این شهرک گاز ورودی این شهرک با افزایش ۳۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت به ۸۰ هزار مترمکعب در ساعت رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان در خاتمه با اشاره به اینکه زیر ساخت های لازم برای استقرار واحدهای تولیدی وصنعتی در شهرکهای صنعتی استان فراهم شده است، افزود: این شرکت آمادگی دارد در راستای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی و حمایت ازتولید و اشتغال، انرژی پاک و پایدار صنایع فاقد گاز طبیعی استان را تأمین نماید.