سیامک بهمنی در گفتگو با خبرنگار اهر خبر (اهر نیوز) ضمن دعوت از کلیه صاحبان مشاغل برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و بهره مندی از مزایای تبصره ماده صد قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر قانونی، اظهار کرد: مودیان مالیاتی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی برای عملکرد سال ۱۳۹۵، حداکثر تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری مهلت دارند تا اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند.

وی افزود: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.