به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی فضلی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اهر گفت: بر اساس آمار های بدست آمده، سال گذشته در بحث زایمان طبیعی در بیمارستان باقرالعلوم (ع) شهرستان اهر، رتبه نخست در بین شهر های استان را کسب کرده ایم که از این طریق از تلاش های پزشکان بخش زنان و زایمان و ماماها برای کسب این موفقعیت قدردانی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرسنل بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر کمتر از تعداد تخت های بستری است، اظهار داشت: علی رغم کمبود منابع مالی و نیروی انسانی و با توجه به اینکه پرسنل بیمارستان چندین ماه حقوق معوقه دارند، ولی این پرسنل با تمام وجود برای بیماران خدمات ارائه می کنند.

مدیر داخلی بیمارستان باقرالعلوم (ع) ضمن اینکه از رسانه ها و خبرنگاران خواست با تعامل و همکاری که دارند ما را در ارائه خدمات به شهروندان یاری کنند، گفت: رسانه ها قطعاً در بیان نقایص، نقاط ضعف و قوت بیشترین تاثیرگذاری را در رفع نقایص خواهند داشت.

علی فضلی در پایان ضمن اعلام آمادگی مدیریت بیمارستان باقرالعلوم (ع) شهرستان اهر جهت دریافت نظرات مردم و انتقادات و پیشنهادات، گفت: مطمعنا نواقصاتی در بیمارستان وجود دارد و خواهد داشت که با بهره گیری از نظرات مردم و مراجعه کنندگان می توان این نواقصات را به نحو احسن رفع کرد.