لیلی اکبرزاده در گفتکو با خبرنگار اهر خبر با اعلام این خبر افزود: افراد معلول، بد سرپرست و بی سرپرست، افرادی بودند که این بسته های غذایی با یاری خیرین محترم به آن ها توزیع شد.

وی خاطر نشان کرد: این بسته های غذایی به ارزش بیش از هشتصد میلیون ریال بود که با همکاری بهزیستی شهرستان و کمک خیران تهیه شده است.

رئیس اداره بهزیستی اهر اظهار کرد: این بسته ها با نظر مددکاران شهرستان بر اساس نیاز، خواسته ها و مشکلات مالی و اقتصادی توزیع شد.

وی در پایان افزود: به طور یقین همکاری و مشارکت مردم و خیرین نقش بسزایی در فقر زدایی از جامعه دارد و در کاهش آسیب های اجتماعی نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.