به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صبح امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، فرماندار شهرستان اهر بهمراه رئیس اداره غله و بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف در راستای ارزیابی کیفیت پخت نان، قیمت، کم فروشی، وزن چانه ، سهمیه آرد و مسائل بهداشتی از نانوایی‌های شهر بازدید کردند.

ابوالفضل غنی زاده در این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه عرضه و پخت نان و بهداشت نانوایی ها تاکید کرد و گفت: بایستی دستگاههای ذیربط بصورت مداوم و روزانه بر چگونگی ارائه خدمات نانوایی ها جهت رضایتمندی مردم؛ بازرسی و نظارت داشته باشند.

غنی زاده افزود : امروز بیش از (۱۰) واحد خبازی ( نان لواش، تافتون و سنگک) در سطح شهر مورد بازرسی قرار گرفت که برای ۱ واحد لواش پزی متخلف بدلیل عدم پخت و عرضه نان بی کیفیت و عدم رعایت مسائل و موازین بهداشتی، تذکرات کتبی و ۱ واحد بربری پزی و ۱ واحد سنگگ پزی به علت عرضه نان باکیفیت و رضایت مندی مردمی افزایش سهمیه آرد تخصیص داده شد.

رئیس کارگروه آردونان شهرستان اهر از کشف و ضبط بیش از ۲۰ تن آرد قاچاق و احتکار شده در این شهر خبر داد و گفت : طی بازدیدها و بازرسی هایی که صورت گرفت ۲۰ تن و ۸۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق و احتکار شده کشف و ضبط و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردید.