به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سیدقاسم ناظمی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ﻧﺎﺷﺮان، ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن و ﻣﺼﺤﺤﺎن برای شرکت در این رویداد دو ﻧﺴﺨﻪ از آﺛﺎر ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در سال ۱۴۰۰ ﻣﻨﺘﺸﺮ کرده‌اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮگ اعلام وصول ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ روﻳﺪاد ارﺳﺎل کنند.

وی، هدف از برگزاری جایزه کتاب سال را شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقای سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و متخصصان کتاب استان، ارتقاء فرهنگ جامعه اسلامی و حفظ و استقلال و هویت فرهنگی عنوان کرد.

براساس این گزارش، کتاب‌های کمک درسی و افست در این رویداد فرهنگی شرکت داده نمی شوند.

همچنین این فراخوان شامل تمامی موضوعات ده‌گانه دیوئی و کودک و نوجوان و کتاب های زبان ترکی می‌باشد و ﻛﺘﺎب‌ﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮﺑﻮمی در ﺻﻮرﺗﻲ در اﻳﻦ دوره داوری می‌ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻀﻤﻮن ﻛﺘﺎب درﺑﺎره آذربایجان شرقی باشد.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ مردادماه جاری به آدرس تبریز، نرسیده به چهارراه آبرسانی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، اداره امور فرهنگی، دبیرخانه جایزه کتاب سال استانی ارسال کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۳۵۷۸۴۰ تماس حاصل کنند.

منبع: ایرنا