به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صمد حضرتی با بیان اینکه برخورد با تخلفات صنفی در اولویت این سازمان قرار دارد، گفت: در این طرح به درب واحدهای صنفی متخلف بنر محکومیت و یا تعطیلی واحد نصب شد.

وی اظهار داشت: با توجه به ابلاغیه این سازمان در خصوص طرح ویژه استفاده از اختیارات جدید حاصل از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ادارات تابعه شهرستان‌ها با رعایت تمامی شئون و قوانین نسبت به اجرای این طرح اقدام می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح نمود عملکرد تعزیرات حکومتی برای مردم است، گفت: ادامه این طرح در ۲ هفته آتی ادامه خواهد داشت.

حضرتی ادامه داد: مردم باید حاصل عملکرد تعزیرات حکومتی را حس کرده و متخلفان نیز به سزای اعمال خود رسیده و به مردم معرفی شوند.

منبع: مهر