به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در حالیکه همه ساله در این روزهای آخر بهاری شاهد هجوم آفت پروانه دم قهوه ای به جنگل های ارسباران و وارد شدن خسارت شدید به این جنگل ها بودیم ولی امسال باتوجه به محلول پاشی جنگل های ارسباران از نفوذ این آفت در امان مانده است.

منبع: بازار