به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، یوسف غفارزاده با اعلام آخرین گزارش وضعیت بهره برداری آبی مخازن سدهای استان در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، اظهار کرد: اطلاعات منابع آبی سدهای استان از اول مهرماه امسال تاکنون نشان می دهد در این مدت ۱۸.۵ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای بزرگ استان شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۲۱.۲ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان شده بود.
وی افزود: در سال آبی جاری، روان آب های ورودی به مخازن سدها نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است و در حال حاضر به رغم شرایط یاد شده و با مصرف بهینه آب و با برنامه ریزی های انجام شده، مجموع ذخایر آبی در مخازن سدهای بزرگ استان هفت درصد کمتر از سال قبل می باشد.
غفارزاده ادامه داد: روان آب های ورودی بیشتر سدهای آذربایجان شرقی در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش داشته و در این میان، مخازن سدهای آیدوغموش، نهند و ستارخان به ترتیب با ۵۳ درصد، ۴۷ درصد و ۳۶ درصد بیشترین کاهش آب را به خود اختصاص داده اند.
وی یادآوری کرد: در حال حاضر ۷۴ درصد ظرفیت مخازن سدهای بزرگ آذربایجان شرقی خالی هستند و با تمهیدات و برنامه ریزی های صورت گرفته، ذخیره حجم آب لازم جهت تأمین آب شرب تا بهمن ماه سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در مخازن سدهای استان موجود است.
غفارزاده با تاکید بر اینکه احتمال تداوم خشکسالی ها وجود دارد و بر این اساس توجه به صرفه جویی در مصرف آب ضروری است، ادامه داد: در سال آبی جاری با توجه به کاهش قابل توجه بارندگی ها و عدم وجود آب کافی در حوضه، تاکنون در اغلب سدهای کوتاه و معیشتی آبگیری انجام نیافته و بر این اساس در حال برنامه ریزی به منظور بهره مندی از ظرفیت بارش و روان آب های مربوط به حوضه هستیم و تا ۱۵ اردیبهشت از فرصت ها برای آبگیری استفاده خواهد شد.
در استان بیش از چهار میلیون نفری آذربایجان شرقی بیش از ۷۴ سد کوچک و بزرگ وجود دارد؛ هر چند این استان از نظر تعداد سدهای ساخته شده جایگاه خوبی در کشور دارد، اما حجم آبگیری قابل استفاده آنها در مجموع به کمتر از ۲ میلیارد مترمکعب می رسد.

منبع: ایرنا