به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، این کتاب که با مقدمه ای از حسین دوستی همراه است، ضمن معرفی منطقه ارسباران و نگاهی به تاریخ مطبوعات این منطقه از ابتدا تا امروز و تشریح فضای اجتماعی و سیاسی کشور و ارسباران در ابتدای دهه سی به معرفی شهاب اهر اولین نشریه منتشره در اهر و مدیرمسئول آن پرداخته است.

در این کتاب تبیین نخستین جرقه های جریده نگاری در ارسباران با روایت هایی از زنده یادان یوسف خدادادی و محمود آخوندی انجام گرفته است.

بخش هایی از محتوای شهاب اهر در فصل هایی با عناوین؛ اخبار و گزارش ها، نامه ها و پاسخ به نامه ها، مقالات، ستون های ثابت، در عالم مطبوعات، ادبیات، طنز و سرمقاله ها و یادداشت ها بررسی شده است.

فصل پایانی این کتاب به روایت مصور رنگی از نسخ شهاب اهر و برنامه های خانواده مطبوعات اهر در سال های اخیر اختصاص دارد.

این کتاب به زنده یاد رحیم غفاری مدیر نخستین نشریه ارسباران و خبرنگار شهید ابراهیم عمله زاده تقدیم شده است.

کتاب ” شهاب اهر – نامه سرگشاده مردم ارسباران” پس از آیین رونمایی وارد بازار کتاب می شود.

گفتنی است؛ خضوعی دو کتاب ” مکتب حیدربابا” و ” لای لای بئشیگیم لای لای” را آماده چاپ دارد.