کتاب زندگینامه و یادنامه حضرت آیه ایت اله العظمی نجفی اهری با عنوان “تندیس مهربانی” آماده چاپ شد.

به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، کتاب زندگینامه و یادنامه حضرت آیه ایت الله العظمی نجفی اهری با عنوان “تندیس مهربانی” در ۴۰۰ صفحه به قلم حسین دوستی آماده چاپ شد.

همچنین در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر مورخه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ مقرر گردید این کتاب با هزینه ادارات عضو این شورا چاپ و در آیین «روز شهرستان اهر» که در اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، رو نمایی گردد.

aharnews-tandis-mehrabani