به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در اولین جلسه هیئت رئیسه جدید نظام پزشکی شهرستان اهر، دکتر مقصود پویا با کسب اکثریت آرا برای سومین بار به عنوان رئیس نظام پزشکی این شهرستان انتخاب شد.

دکتر مقصود پویا در دوره های اول و دوم رئیس نظام پزشکی شهرستان اهر بود و در دوره گذشته نیز دکتر مهران شفقی عهده دار این مسئولیت چهار ساله بود.

گفتنی است در انتخابات اخیر هیئت رئیسه نظام پزشکی شهرستان اهر که ۳۰ تیر ۱۳۹۶ برگزار شد، مهران شفقی، التفات جمالی، اصغر جعفری آس، وحید رضایی، مقصود پویا و فاطمه ملکی شیشه به ‌عنوان اعضای اصلی و نازیلا شکری و علیرضا پورسرپرست به عنوان اعضای علی ‌البدل از گروه پزشکان انتخاب‌ شده اند.

همچنین صمد اجتهادی به عنوان عضو اصلی و اکبر عباس زاده به عنوان عضو علی ‌البدل از گروه دندان ‌پزشکان، افسانه عابدی از گروه داروسازان، ناصر رئوفی از گروه علوم آزمایشگاهی، رقیه فیضی اصل شاهسوار به عنوان عضو اصلی و فریبا شهبازی به عنوان عضو علی‌البدل از گروه مامائی، علیرضا تقی زاده از گروه لیسانسه های پروانه دار انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، در اداره نظام پزشکی اهر، امورات مربوط به پزشکان شهر های ورزقان، کلیبر، هوراند، خداآفرین، خاروانا و آبش احمد نیز انجام می گردد.