به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، یازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه ارسباران (قره داغ) برگزار شد و هیئت داوران جشنواره پس از شور و بررسی آثار حاضر، آرای خود را در بخش خیابانی اعلام کردند.

آرای هیئت داوران به شرح زیر می باشد:

در بخش بروشور هیئت داوران در این بخش از طراح بروشور نمایش سوخو سرکار خانم شمس قنبرزاده از شهرستان اندیمشک استان خوزستان تقدیر به عمل آورد.

هیئت داوران دراین بخش جایزه برتر خود را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به طراح بروشور نمایش گایانوس بی گندم آقای حسن بسامی از شهرستان ایلام اهداکرد.

در بخش موسیقی هیئت داوران در این بخش با اهدای  لوح تقدیر، از آقای مهرداد موسوی برا ی موسیقی نمایش میشه گرگ نباشیم از استان کرمانشاه تقدیر به عمل آورد.

در بخش برگزیده موسیقی هیئت داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای حسام شریعت مدار برای موسیقی حرم تا حرم از شهرستان بروجرد استان لرستان تقدیر به عمل آورد.

در بخش طراحی فضا و لباس هیئت داوران دراین بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح فضا و لباس نمایش گایانوس بی گندم، آقای محمد اسماعیل بیگی تقدیر کرد.

در بین برگزیده ها، هیئت داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای مرتضی امینی پور تقدیر کرد.

در بخش بازیگری زن رتبه سوم هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم رویا نصیری برای بازی در نمایش سوخو ازشهرستان اندیمشک استان خوزستان تقدیر کرد.

رتبه دوم نیز به سرکار خانم فاطمه محمدیان شمالی بازیگر نمایش گایانوس بی گندم از استان ایلام رسید.

رتبه اول نیز به سرکار خانم دنیا فتحی بازیگر نمایش میشه گرگ نباشیم از کرمانشاه رسید.

در بخش بازیگری مرد نیز هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر به بازیگران نمایش حرم تا حرم آقایان سامان شکیبا، حسام شریعت مدار، مهدی جودکی، حسین ایزدی و پژمان شاهوردی تقدیر به عمل آورد.

رتبه سوم بازیگری مرد به آقای مجید خادمی بازیگر نمایش سوخو از شهرستان اندیمشک خوزستان رسید.

رتبه دوم بازیگری مرد نیز بصورت مشترک به آقایان عماد حمیداوی بازیگر نمایش داریم زمین را دور می ریزیم از شهرستان امیدیه خوزستان  و آقای مرتضی اسدی مرام برای بازی در نمایش میشه گرگ نباشیم از کرمانشاه رسید.

رتبه اول بازیگری مرد نیز به آقای محمد شاه حسینی بازیگر نمایش گایانوس بی گندم از ایلام رسید.

در بخش کارگردانی نیز رتبه سوم به کارگردان نمایش گایانوس بی گندم، سرکار خانم فاطمه محمدیان شمالی از ایلام سید.

رتبه دوم دراین بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از کارگردان نمایش میشه گرگ نباشیم، آقای مرتضی اسدی مرام رسید.

رتبه اول در این بخش نیز با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از کارگردان نمایش حرم تا حرم، آقای پژمان شاهوردی تقدیر شد.

در بخش طرح و ایده نیز رتبه سوم هیئت داوران جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی را به طراح و ایده پرداز نمایش گایانوس بی گندم، آقای محمد اسماعیل بیگی از ایلام اهدا کرد.

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح و ایده پرداز نمایش: حرم تا حرم، آقای پژمان شاهوردی تقدیر کرد.

رتبه اول نیز در این بخش به طراح و ایده پرداز نمایش میشه گرگ نباشیم، سرکار خانم وحیده خسروی رسید.

بنا به هماهنگی به عمل آمده با دبیر جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نمایش میشه گرگ نباشیم از سوی هیئت داوران جهت حضور دراین جشنواره پیشنهاد می شود.