به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در اولین جلسه اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهر، اکبر عطایی با کسب تمامی آرای اعضای شورا به عنوان سرپرست شهردارى اهر انتخاب شد.

بر اساس این خبر، اکبر عطائی که قبلاً قائم مقام شهرداری اهر بود، سابقه مدیریت شهری، معاونت اداری مالی شهرداری، سرپرست شهرداری اهر، معاونت شهرداری باسمنج، معاونت شهرداری هریس، مدیر مالی شهرداری و معاونت اداری مالی شهرداری اهر را در کارنامه خود دارد.