به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، محمدصادق پورمهدی در همایش تعاونی های روستایی استان در راستای ایجاد اشتغال و تولید، گفت: باید بخش تعاونی روستایی، تقویت کسب و کار، نهادینه کردن تشکل ها، پایدار سازی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و فرآوری محصولات و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد روستایی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: اقتصاد دولتی، بخش تعاون و بخش خصوصی با کمک و همراهی همدیگر می توانند با جذب مناسب اعتبارات از طریق تشکل ها، صندوق ذخیره ارزی و منابع بانکی، کارهای خوب تولیدی و اقتصادی را راه اندازی و با بهره برداری، تولید و اشتغال در استان را رونق بخشند.

پورمهدی بیان کرد: سازمان تعاون روستایی با تدوین برنامه و نقشه راه مناسب، آموزش، کار گروهی و استفاده از تکنولوژی و دانش روز دنیا و استفاده از تجربیات کشورهای موفق و تجمیع اراضی کشاورزی باید تولید محصولات کشاورزی، کیفیت محصولات و امنیت غذایی را افزایش دهد.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: باید با مشارکت دادن بانوان در روستاها، استفاده از ظرفیت و امکانات دهیاری ها و شهرداری ها و همچنین استفاده از تغییر الگوی کشت و صنایع تبدیلی و ارائه و عرضه محصولات، تولیدات و صنایع دستی روستایی از طریق نمایشگاه های دائمی عرضه محصولات کشاورزی در شهرستان ها، موجب افزایش تولید و اشتغال پایدار و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد روستائیان شد.