به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صابر تقویمی در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان هریس با تاکید بر اهمیت کشاورزی و دامپروری به عنوان تامین کننده عمده معیشت مردم شهرها و روستاهای شهرستان بر تسهیل خدمات رسانی به این قشر تولید کننده و کم توقع جامعه تاکید کرد.

وی در ادامه اشتغال ایجاد شده در بخش دامپروری را قابل توجه دانست و بر حفظ اشتغال موجود و ماندگاری افراد شاغل در این بخش تاکید کرد.

فرماندار هریس با اشاره به مشکلات دامداران و صاحبان صنایع شهرستان از روسای ادارات خواست با حضور در جمع تولید کنندگان و کارآفرینان و لمس فضای کسب و کار و مشکلات موجود از نزدیک نسبت به رفع موانع اقدام کنند.

وی همچنین تسریع در تمدید پروانه چاه آب مورد نیاز دامداری های شهر بخشایش از طرف منابع آب شهرستان را خواستار شد.

تقویمی با تاکید بر اهمیت اتمام طرح امحای پسماند شهرستان هریس از شهرداران شهرهای تابعه و بویژه شهردار هریس خواست ضمن برگزاری جلسات هماهنگی بین شهرداران و تشکیل اتاق عملیات این طرح را در مدت حداکثر یک ماه آینده آماده بهره برداری کنند.