اخبار استان آذربایجان شرقی » اقتصادی
کد خبر : 51763
چهارشنبه - 31 شهریور 1400 - 17:06
مدیر ‌باغبانی‌ ‌سازمان‌ ‌جهاد ‌کشاورزی‌ ‌آذربایجان ‌شرقی‌:

‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌انگور ‌در ‌آذربایجان ‌شرقی‌ ‌برداشت شد

مدیر ‌باغبانی‌ ‌سازمان‌ ‌جهاد ‌کشاورزی‌ ‌آذربایجان ‌شرقی‌ از برداشت ۱۸۰‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌انگور ‌در ‌آذربایجان ‌شرقی‌ ‌خبر داد.

‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌انگور ‌در ‌آذربایجان ‌شرقی‌ ‌برداشت شد

به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، محمدباقر ‌بی‌پروا ‌روز چهارشنبه در ‌گفت‌وگو ‌با ‌خبرنگاران‌ ‌از ‌تولید ۱۸۰‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌انگور ‌در ‌استان‌ ‌طی ‌سال‌ ‌جاری‌ ‌خبر ‌داد و گفت: ۵۶ واحد صنایع تبدیلی انگور در استان فعالیت می‌کند که بخشی از این انگور به عنوان مواد اولیه وارد خط تولید این واحدها می‌شود. ‌

وی با ‌بیان‌ ‌اینکه‌ ‌وسعت‌ ‌تاکستان‌های‌ ‌آذربایجان‌شرقی‌ ‌۱۷‌ ‌هزار ‌و ‌۵۲۳‌ ‌هکتار ‌است، اظهار کرد: امسال ۵۲۳‌ ‌هکتار ‌از تاکستان‌های باغ غیربارور ‌و ‌۱۷‌ ‌هزار ‌هکتار ‌آن ‌بارور ‌بوده ‌است.‌ ‌

وی‌ ‌با ‌بیان‌ ‌اینکه‌ ‌براساس‌ ‌برآوردهای‌ ‌اولیه‌ ‌میزان‌ ‌تولید ‌انگور ‌در ‌سال جاری‌ ‌باید ‌به بیش‌ ‌از ‌۳۰۵‌ ‌هزار تن‌ ‌می‌رسید، ادامه داد: در ‌اثر ‌سرمازدگی‌ ‌و ‌تگرگ‌ ‌حدود ‌۱۲۵‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌از ‌محصول‌ ‌از ‌بین‌ ‌رفت ‌و ‌میزان‌ ‌تولید ‌انگور ‌در ‌سال‌ ‌جاری‌ ‌به ۱۸۰‌هزار ‌تن‌ ‌رسید. ‌

مدیر ‌باغبانی‌ ‌سازمان‌ ‌جهادکشاورزی‌ ‌آذربایجان‌شرقی‌ ‌با ‌بیان‌ ‌اینکه‌ ‌حدود ‌پنج ‌درصد ‌تولید ‌انگور ‌معادل‌ ‌۲۷‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌به صورت‌ ‌تازه‌خوری‌ ‌و ‌مصارف‌ ‌محلی‌ ‌اعم‌ ‌از ‌غوره و ‌دوشاب‌ ‌مصرف‌ ‌می‌شود، افزود:‌ ‌۸۵‌ ‌درصد ‌بقیه‌ ‌معادل‌ ‌۱۵۳‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌نیز ‌به‌ ‌کشمش‌ ‌کالیفرنی‌ ‌و ‌تیزآبی‌ ‌تبدیل‌ ‌می‌شود.‌ ‌

وی‌ ‌متوسط‌ ‌عملکرد ‌انگور ‌در ‌آذربایجان‌شرقی‌ ‌را ‌۱۸‌ ‌تن‌ ‌در ‌هکتار ‌دانست‌ ‌و ‌بیان کرد:‌ ‌انگور ‌و ‌فرآورده‌های‌ ‌آن‌ ‌از ‌جمله‌ ‌سبزه‌ ‌و کشمش‌ ‌یکی‌ ‌از ‌اقلام‌ ‌صادراتی‌ ‌کشور ‌محسوب‌ ‌می‌شود ‌و استان از ‌نظر ‌سطح‌ ‌زیرکشت‌ ‌تولید ‌انگور ‌و ‌فرآورده‌های‌ ‌آن‌ ‌جایگاه‌ ‌ویژه‌ای‌ ‌در ‌کشور دارد.‌ ‌

«بی‌پروا» ‌با ‌بیان‌ ‌اینکه‌ ‌حدود ‌۹۰‌ ‌درصد ‌تولید ‌سال جاری‌ ‌معادل‌ ‌۳۹‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌به‌ ‌کشمش‌ ‌کالیفرنی‌ ‌و ‌حدود ‌۱۰‌ ‌درصد ‌معادل‌ ‌پنج هزار ‌تن‌ ‌به‌ ‌کشمش‌ ‌تیزابی‌ ‌و ‌آفتابی‌ ‌تبدیل‌ ‌می‌شود، ادامه‌ ‌داد:‌ ‌مجموع‌ ‌کشمش‌ ‌فرآوری‌شده‌ ‌اعم‌ ‌از ‌کالیفرنی‌ ‌و ‌تیزآبی‌ ‌۴۴‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌است ‌که ‌بیشتر ‌به‌ ‌کشورهای‌ ‌حوزه‌ ‌خلیج‌ ‌فارس‌ ‌و ‌آسیای‌ ‌میانه‌ ‌و ‌روسیه‌ ‌و ‌برخی‌ ‌کشورهای‌ ‌اروپایی ‌و ‌آفریقایی ‌صادر ‌می‌شود.‌ ‌

وی‌ ‌با ‌بیان‌ ‌اینکه‌ ‌فعالان‌ ‌بخش‌ ‌کشاورزی‌ ‌استان‌ ‌علاوه‌ ‌بر ‌فرآوری‌ ‌انگور ‌تولیدی‌ ‌استان‌ ‌بخشی‌ ‌از ‌تولید ‌استان‌های‌ ‌همجوار ‌را ‌خریداری‌ ‌و ‌به‌ ‌محصول‌ ‌صادراتی‌ ‌تبدیل‌ ‌می‌کنند، اضافه کرد:‌ ‌رقم‌ ‌بی‌دانه‌ ‌انگور ‌(کشمشی)‌۹۰‌ ‌درصد ‌سطح‌ ‌زیر ‌کشت‌ ‌باغ‌های ‌استان‌ ‌را ‌تشکیل‌ ‌می‌دهد ‌و ‌۱۰‌ ‌درصد ‌بقیه‌ ‌را ‌نیز ‌ارقام‌ ‌دیگری‌ ‌از ‌قبیل‌ ‌فخری،‌ ‌عسگری،‌ ‌حسینی،‌ ‌صاحبی،‌ ‌دسته‌چین،‌ ‌شاهانی،‌ ‌قوراشیرین ‌یا ‌تبرزه،‌ ‌قره‌ ‌ازوم‌ ‌و ‌خلیلی‌ ‌تشکیل‌ ‌داده‌ ‌است‌.‌ ‌

مدیر ‌باغبانی‌ ‌سازمان‌ ‌جهادکشاورزی‌ ‌آذربایجان‌شرقی‌ ‌همچنین اظهار داشت:‌ ‌ملکان‌ ‌با ‌تولید ‌۹۵‌ ‌هزار ‌تن،‌ ‌بناب‌ ‌با ۵۰‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌و ‌مراغه‌ ‌با ۱۷‌ ‌هزار ‌تن‌ ‌به‌ ‌ترتیب‌ ‌مقام‌ ‌اول‌ ‌تا ‌سوم‌ ‌تولید انگور استان را به‌ ‌خود ‌اختصاص‌ ‌داده‌اند.‌ ‌

به گفته وی ۵۶‌ ‌واحد ‌صنایع‌ ‌تبدیلی‌ ‌انگور ‌در سطح‌ ‌استان‌ ‌وجود ‌دارد ‌که‌ ‌صاحبان آنها به‌ ‌صورت‌ ‌تخصصی‌ ‌و ‌حرفه‌ای‌ ‌در ‌حال‌ ‌فعالیت‌ ‌هستند.‌ ‌

وی ‌با اشاره به اینکه ملکان‌ ‌رتبه‌ ‌اول‌ ‌را ‌از ‌حیث‌ ‌کارخانه‌های‌ ‌فرآوری‌ ‌در ‌حال‌ ‌ساخت‌ ‌به‌ ‌خود ‌اختصاص‌ ‌داده‌، بیان کرد: ۹۰‌ ‌درصد ‌محصولات‌ ‌تبدیلی‌ ‌کارخانه‌ها ‌صادراتی است ‌و توسعه در این زمینه به ارزآوری بیشتر منجر می‌شود.

منبع: ایرنا