به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بهروز مهدوی امروز در گفت وگویی، با توجه به وجود برخی شایعات در خصوص گرانفروشی توسط تعدادی از واحدهای نانوایی، اظهار داشت: هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت نان توسط فرمانداری صادر نشده است.

فرماندار شهرستان تبریز، گرانفروشی احتمالی برخی واحدهای نانوایی را اقدامی خودسرانه دانسته و خاطرنشان کرد: قیمت های رسمی ابلاغی در ابتدای سال جاری، به دو شکل یارانه ای و آزادپز مبنای فروش نان می باشد که تمام واحدهای نانوایی مکلف به رعایت آن هستند.

وی، از شهروندان خواست هرگونه گرانفروشی را به اداره صمت و واحد بازرسی فرمانداری گزارش دهند.

منبع: فارس