همزمان با پیچیده تر شدن روابط انسانی و تغییر ساختارهای اجتماعی مهندسی افکار عمومی و توجه به رسانه به عنوان ابزاری مؤثر برای هدایت و روشن سازی افکار و شکل دهی ماهیت بخشی گسترده ای از افکار عمومی مورد توجه و کنکاش جدی افراد در لایه های مختلف بوده است.

تلاش برای صرف ارتباطات اثر بخش با شهروندان حرفه ای جدید است که از قرن بیستم ظهور کرد و هر روز شکل حرفه ای تری از خود را به نمایش می گذارد بی شک برای تاثیر و هدایت افکار عمومی باید از طریق رسانه ها و ارتباطات فراگیر استفاده کرد.

این پایگاه خبری و تحلیلی در نظر دارد در وهله اول شهرستان اهر را معرفی و اخبار مربوط به شهرستان را منتشر کرده و در اختیار افراد در همه نقاط دنیا قرار دهد و در وهله دوم اخبار مربوط استان و سطح کشور را در اختیار عموم افراد قرار دهد.

پایگاه خبری و تحلیلی شهرستان اهر نه تنها هیچ گرایش سیاسی ندارد بلکه هیچ ارتباطی با گروه ها و جریانهای سیاسی نیز نداشته و وامدار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، سیاسی یا غیر سیاسی نخواهد بود. لیکن در چهارچوب منافع و مصالح ملی از آنجائیکه اخبار روز متأثر از تصمیمات و اخبار جناح های سیاسی خواهد بود، لاجرم در امور مرتبط به این حوزه ها تا آنجائیکه قانون اجازه دهد ورود خواهد داشت.

صداقت تنها شعار دست اندرکاران این پایگاه خبری و اطلاع رسانی می باشد و تمامی قوانین حقوقی حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین موضوعه ناظر بر مطبوعات و فضای مجازی در یکایک خبرها لحاظ می گردد.

 بی شک تمام کسانی که می توانند در پی این هدف ما را یاری کنند ما را برای نیل به این هدف تنها نخواهند گذاشت.