به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دانش آموزان زهرا عباس پور و اسما نجفی از دبیرستان شهید رجایی در رشته فعالیت های آزمایشگاهی و ساناز برغندان از دبیرستان فرزانگان در رشته بازارچه حائز رتبه برتر استانی شده و به مرحله کشوری راه یافتند.