به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، محمدحسین صومی در بازدید از مرکز ۱۶ ساعته غربالگری کرونا در شهرستان اهر گفت: در راستای عمل به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قصد داریم تعداد مراکز ۱۶ ساعته غربالگری کرونا در آذربایجان شرقی را به ۱۲۰ مرکز افزایش دهیم.

وی افزود: در حال حاضر ۵۶ مرکز ۱۶ ساله غربالگری کرونا با شعار «کرونا را ریشه کن می کنیم» در سطح استان به ارایه خدمات به مردم مشغول هستند.

وی اضافه کرد: بر این اساس تعداد مراکز ۱۶ ساعته غربالگری کرونا در شهرستان اهر نیز باید به ۱۶ مورد افزایش یابد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سفر به اهر، با کیفیت فعالیت و خدمات مراکز ۱۶ ساعته غربالگری کرونا در این شهرستان از نزدیک آشنا شد.

شهرستان ۱۴۰ هزار نفری اهر به دلیل واقع شدن در مرکز منطقه قره داغ از جمله کانون های شیوع کرونا در ماه های گذشته بود.