به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، متن این یادداشت تلگرامی به ظرح زیر می باشد.

“مدتی است داوطلبان کاندیداتوری انتخابات شورای اسلامی شهر اهر تصاویری از خود در صفحات شبکه های اجتماعی مثل همین تلگرام منتشر می کنند که یعنی؛ ما هم هستیم.

برخی به همراه عکس هایشان گاهی چند ردیف از سوابق و تجارب خود را هم می آورند که کار ارزنده ای است.

بهتر است همه از فاز عکس عبور کرده و از سوابق و تجارب شان بگویند. از اهداف و انگیزه شان و از فکر و اندیشه و دیدگاهی که دارند و برنامه هایشان.

بگویند از شهری که می خواهند نماینده مردمش باشند، چه شناختی دارند. از گذشته اش و از امروزش.

از قاب عکس بیرون بیایند و حرف بزنند تا عیب و هنرشان را مردم بشناسند.

پیشنهاد می کنم این عزیزان یک یادداشت هزار کلمه ای برای شهر و برای مردمش بنویسند.”