به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دولتی مهر مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میانگین بارش در آذربایجان شرقی در سال آبی امسال (اول مهر تا ۱۲ آذر) بیش از ۵۶ میلی‌متر به ثبت رسیده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال آبی پارسال حدود ۳۳ میلی متر ثبت شده بود.

او با بیان اینکه میانگین بارش در سال آبی امسال نسبت به بلند مدت حدود ۵ میلی متر، معادل ۸.۶ درصد کاهش دارد، گفت: به طور متوسط در بلندمدت حدود ۶۱ میلی متر بارندگی در استان روی داده بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۸ درصد آب سال آبی امسال تامین شده است،گفت: بارش یک سال آبی کامل در استان پارسال حدود ۳۱۳ میلی متر ثبت شده است.

دولتی مهر گفت: در سال آبی امسال بیشترین بارندگی از شهرستان ملکان به میزان ۷۷ میلی متر و کمترین بارش از شهرستان جلفا به میزان حدود ۳۰ میلی متر گزارش شده که این میزان بارش در ملکان نسبت به مدت مشابه پارسال۶۶ درصد معادل ۵۰.۵ میلی متر افزایش و در جلفا ۱۶.۵ درصد معادل ۴.۳ میلی متر کاهش یافته است.

او با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در تبریز در سال آبی امسال۶۶ میلی متر است، گفت: در مدت مشابه سال آبی پارسال میزان بارندگی در این شهرستان ۲۸.۶ میلی متر بوده که نشان از افزایش حدود ۴۴ درصدی بارش در این شهرستان است.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان