به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، فرگل صحاف در گفتگویی به دلایل تاخیر به وجود آمده در پرداخت مستمری و کمک معیشتی و یارانه افراد تحت پوشش این سازمان اشاره کرد و اذعان داشت: تاخیر به وجود آمده به دلیل افزایش مستمری این عزیزان بوده است؛ همچنین تا به الان مستمری و کمک معیشتی و یارانه این افراد به صورت جداگانه به حساب آنان واریز می شد که بعد از این، تمام واریزی ها به صورت یکجا خواهد بود؛ و چون ساماندهی این امور اندکی زمان بر است، تاخیر در واریزی های این ماه به همین دلایل است.

مدیرکل بهزیستی افزود: مبالغ مستمری تمامی مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به تعداد بُعد خانوار تغییر یافته و دیگر مستمری اول و تبصره ۱۴ وجود نخواهد داشت، و تمامی مبالغ برای تمامی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی یکسان و به عنوان مستمری به تعداد بُعد خانوار واریز خواهد شد.

منبع: نصر نیوز