به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اکبر فتحی با اشاره به عملکرد آذربایجان شرقی در تحقق اهداف طرح توسعه گلخانه های کشور گفت: طبق برنامه ابلاغی و تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰، استان آذربایجان شرقی می بایست ۱۱۵ هکتار از برنامه را محقق می کرد که با برنامه ریزی و اقدامات مناسب از زمان پیشی گرفته و با احداث و توسعه ۱۴ گلخانه تجاری، میزان عملکرد استان با میزان تحقق ۱۳۴.۷ درصدی به ۱۵۴.۹ هکتار رسیده و از این نظر آذربایجان شرقی در رتبه نخست کشور قرار گرفته است.

فتحی خاطرنشان کرد: گلخانه‌ها به سه دلیل مهم افزایش عملکرد در واحد سطح و حجم، بهینه کردن مصرف آب کشاورزی، اقتصادی کردن تولید و کاهش قیمت تمام شده محصول، مورد تاکید وزارت جهادکشاورزی است لذا در این راستا سهمیه استانی براساس برش هر استان تعریف و ابلاغ شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با ارائه آمار مربوط به طرح توسعه گلخانه ها در کل کشور گفت: امسال طبق برنامه ریزی ها باید ۳۰۵۲ هکتار گلخانه توسعه و قابلیت بهره برداری داشته باشد که تا پایان خرداد ماه با تحقق ۱۲ درصد برنامه، ۳۷۸ هکتار توسعه یافته است.

وی افزود: استانهای لرستان ، قزوین ، گلستان ، اردبیل و تهران به ترتیب با ۴۷ ، ۳۹.۵ ، ۳۲.۲ ، ۲۷.۶ و ۲۶.۴ درصد سطح پیشرفت برنامه ابلاغی طرح توسعه گلخانه ها در سه ماه نخست امسال، پس از استان آذربایجان شرقی در رتبه های دوم تا ششم کشور قرار گرفته اند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما