به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی صفایی فرد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از این تعداد ۳ نفر زن بودند، افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه درسال گذشته که تعداد ۱۳ نفر فوت شده بود ۳ نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۲ نفر براثر استنشاق گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داده که این آمار درمقایسه بامدت مشابه سال قبل ازآن که یکنفر بوده یکنفر افزایش داشته است.

صفایی فرد اظهار داشت: در سال گذشته ۶۳ نفر بر اثر استنشاق گاز سمی منواکسید کربن در استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۴۴ نفر مرد و ۱۹ نفر زن بودند.

منبع: ایرنا